Forummet er nedlagt, der henvise til klubbens facebook side.

Formanden